Tjänster / Prislista

Porträttfotografering (privatperson)

Porträttfotografering: 900 kr/tim
Bröllopsfotografering: 1 500 kr/tim

• Timpris för fotografering med tillägg utifrån kundens beställningar. I timpriset ingår all den tid uppdraget kräver, kundmöte, visning, förberedelse, fotografering, urval, bildbehandling och i förekommande fall restid, rekognosering av miljö, riggning, upp− och nedpackning. Priset inkluderar ej bildmaterial.
• Fast pris och paketpris för barn/vuxen/familj/grupp/bröllopsfotografering/lifestyle där priset varierar beroende på fotograferingstidens längd, fotograferingsalternativ och paketens innehåll. Ibland inkluderas ett bestämt antal färdigställda bilder i priset.

UTSKRIFTER / FÖRSTORINGAR
• 9x12 cm 180 kr
• 13x18 cm 350 kr
• 18x24 cm 450 kr
• 24x30 cm 650 kr
• 30x40 cm 850 kr
• 40x50 cm 1 250 kr
• 50x60 cm 1 600 kr
• 60x80 cm 2 500 kr

LÅGUPPLÖSTA / HÖGUPPLÖSTA FILER
Lågupplösta, ej färdigställda filer för påseende ingår i de flesta fall.

Högupplösta, färdigställda filer:
• 1 st 1 000 kr
• 5 st 2 100 kr
• 10 st 3 800 kr
• 20 st 5 200 kr
• 50 st 7 500 kr

ANVÄNDNINGSRÄTT
I priset ingår rätten att använda bilderna för privat bruk. Om bilderna används i sociala medier krävs fotografens samtycke och namnangivelse. Ska bilderna användas i andra sammanhang än privata ska kunden kontakta fotografen för att komma överens om den utökade användningen som kan medföra ytterligare debitering.

Redaktionella och kommersiella uppdrag

Grundarvode för redaktionella uppdrag: 1150 kr/tim
Grundarvode för kommersiella uppdrag: 1500 kr/tim

• Fotografering: Innefattar all tid som hör till fotograferingen samt förberedelsetid, planering, rekognosering och restid.
• Bildhantering: Innefattar all tid som hör till bildhantering, exempelvis bildimport, bildurval, skanning/råfilskonvertering, bildbehandling (såsom färgbalans, vit− och svartpunkt, kontrast, skärpning), anpassning av profiler, metadata, taggning och ev. retusch.
• Leverans: Innefattar all tid som rör leverans, kopior, efterbeställning, cd/dvd−bränning, online−distribution samt back−up och lagring av materialet.

Minsta debitering: 2 timmar
Kväll− och helgtillägg: 25% på timpris
Milersättning: 45 kr/mil

Retuschering / Restaurering

Jag hjälper dig med allt inom fotobehandling, vare sig du är fotograf, företag eller privatperson:

• Ljus och färgkorrigering
• Borttagning av föremål
• Perspektivjustering
• Skönhetsretusch
• Göra svartvitt
• Fotomontage
• Friläggning
• Kolorering
• Beskärning
• Skärpa

1 timme: 750 kr
1 bild: från 250 kr

Royaltyfria bilder - Villkorad fri användning under 1 år

1 MB (räcker till webb, 72 dpi) 1 100 kr
10 MB (räcker till A5, 300 dpi) 3 100 kr
30 MB (räcker till A4, 300 dpi) 4 100 kr
50 MB (räcker till A3, 300 dpi) 5 000 kr

En användare får möjlighet att i sin vanliga verksamhet använda bilden så många gånger och i de media som användaren önskar. En användare får inte vidareupplåta bilden, ändra eller beskära bilden eller använda bilden där bilden framstår som egen säljprodukt, exempelvis som vykort. Fotografens namn ska anges i all användning av bilden. När tiden för upplåtelsen går ut ska användaren förlänga nyttjandetiden, alternativt upphöra med all användning av bilden samt radera digitala kopior.

Modellfotografering (TFP)

Jag fotograferar ibland modeller enligt konceptet TFP som betyder Time For Print. TFP fotografering innebär att deltagarna i fotosessionen ej tar betalt för sina tjänster. Istället genomför man fotosessionen för ett ömsesidigt samarbete för att t.ex. öka sin erfarenhet, bygga ut sin portfolio eller genomföra en gemensam kreativ idé. Helt enkelt byter man varandras tid mot bilder (time for print).

Ladda gärna hem min modellrelease: PDF / DOC